Text


Saturday, October 18, 2008

Ulasan Buku;Pengertian Aqidah bhgn 1


Assalamualaikum W.B.T..


Di kesempatan ini, ana ingin mengulas kandungan bab pertama AQIDAH DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN MUSLIM (A)Pengertian Akidah dalam buku yang bertajuk 'Aqidah & Perjuangan; Allahyarham Ustaz Haji Fadhil Mohd Noor'. Mudah-mudahan,perkongsian kali ni dapat memberi manfaat kepada pembaca sekalian dismaping dapat meng'improve' penulisan ana.


Dalam bab ini, penulis menekankan,Akidah adalah yang penting yang mesti dipelajari bersesuaian dengan tajuk buku ini. Selain itu, Akidah juga merupakan perkara yang penting yang mesti dikuasai oleh setiap muslim yang mengucap 2 kalimah Syahadah. Kembali kepada sejarah zaman penyebaran Islam pada zaman Rasulullah SAW, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan membetulkan Akidah dalam setiap diri orang Islam.Proses pemantapan akidah ini dilakukan selama lebih kurang 13 tahun. Ini adalah kerana, Akidah merupakan sesuatu yang teramat penting untuk membetuk Fikrah umat Islam pada masa itu yang sudah hidup dengan pelbagai kemungkaran sebelum kedatangan Rasulullah SAW.


Berbalik kepada tajuk yang ingin ana ulas pada penulisan kali ini, ana ingin menerangkan berkenaan pengertian akidah. Akidah mengikut pengertian bahasa bermaksud Ikatan yang mengikat sesuatu yang lain. Manakala, perkataan Aqada dalam bahasa Arab pula bermaksud mengikat. Maka kesimpulannya, pengertian Akidah yang boleh disimpulkan di sini ialah satu ikatan atau keyakinan yang mengikat diri,pemikiran dan hati seseorang dengan satu keyakinan dan dengan itu, kehidupan menjadi kehidupan yang tearah dan terpimpin.Oleh hal yang sedemikianlah,rukun-rukun keyakinan yang ditentukan oleh Islam dipanggil Aqidah kerana ia telah mengikat seseorang Muslim itu untuk hidup berasaskan kepada dasar-dasar keyakinan, yang juga disebut sebagai Iman, iaitu kepercayaan.


Orang yang beriman adalah orang yang bersikap jujur terhadap dirinya kerana telah meletakkan dirinya pada tempat yang betul dan tidak mengkhianati dirinya. Maka dengan itu, apabila digabungkan Aqidah + Iman maka terbitlah sesuatu yang baru yang dinamakan Al-Yaqin.


Secara tuntasnya, Akidah Islamiyyah bererti, satu keimanan dan keyakinan yang didasarkan pada rukun-rukun yang kukuh yang juga disebut 'Arkanul Iman'->rukun-rukun yang tidak terikat dengan benda, masa, bangsa mahupun tempat.

No comments: