Text


Friday, March 1, 2013

'BA' didalam BismillahiRahmaniRahim

Huruf 'BA'... terkandung segala isi Bismillah, dalam Bismillah mencakup segala isi Al-Fatihah, dalam Al-Fatihah, adanya seluruh Al-Quran... "BIkana makana,BIyakunu mayakunu,fawajudul 'Awalimibi" ->(Dengan AKU ada apa saja semua yang telah ada, dengan AKU akan ada apa saja yang akan ada, maka adanya apa saja semua yang ada di alam ini adalah dengan-KU)

melepasi huruf 'BA',bertemu pula dengan husun 'SIN' & seterusnya kepada huruf 'MIM'.... SIN melambangkan 3 perkara yg perlu ada diwakili setiap 3 lekuk, untuk melengkapi MIM perlu kepada yang membawa contoh yakni Muhammad SAW, barulah seterusnya mengenal Allah SWT yg meliputi segalanya...Ar-Rahman & Ar-Rahim...

No comments: