Text


Sunday, February 14, 2010

Ingin Mengenal ALLAH???

(Adakah Anda Kenal Akan ALLAH?)
Alhamdulillah,Allah telah menggerakkan hati saya untuk berkongsi email yang dihantar oleh bapa saudara saya(ayah Sir) tidak lama dulu. semoga bermanfaat dan dapat dijadikan panduan bagi sesiapa yang ingin berjalan untuk mengenal ALLAH demi menuju keredhaan ALLAH SWT di dunia & Akhirat,InsyaALLAh. doakan saya juga (^^,)..


Ciri-ciri Pendakian Ilmu yang perlu dimiliki:

A- Kategori Asas (Ilmu)
1-Ilmu keaImanan/ Keyakinan kepada Allah ( Ilmu Tauhid )
2- Ilmu Syari’at atau Ilmu lahir (Ilmu Fikh)
3-Ilmu Bathin atau Ilmu Tasauf ( Tasawwuf)

B- Kategori Menengah (Amali)
1-Tarikat
2-Hakikat

C-Kategori Atas (Pencapaian)
1-Ma’rifat Berkata Iman As-Syafei “Barangsiapa bersyari’at tanpa bertasauf, ‘Fasikun/ Zindik!!,barangsiapa bertasauf tanpa bersyari’at , Sesat!!
( A tanpa B, =Fasik, B tanpa A , = Sesat)


A.1- Ilmu keImanan
1.1-Ilmu Tauhid atau Aqaaidul Iman atau ilmu sifat dua puloh atau Qalam.

A.2 - Ilmu Syari’at atau Ilmu lahir
1- Ibadah
2- Munakahad
3- Mua’amalat
4- Jenayah

A.3-Ilmu Bathin atau Ilmu Tasauf
1- Sifat2 terpuji
2- Sifat 2 Tercela
3- Sifat2 nafsu


Ilmu Kifayah
1- Ilmu Al-Qur'an
2- Ilmu Al- Hadith
3- Sirah Nabawiah

(SEMOGA BERJAYA)

No comments: